Miljøministeriets Lovskriverakademi

I Miljøministeriet har vi vores eget lovskriverakademi, der er åbent for alle jurister, der ønsker at specialisere sig i lovskrivning og lovarbejde.

Miljøministeriets Lovskriverakademi varer et år og består af 8 workshops af en halv dags varighed. Oplæggene holdes af både interne og eksterne oplægsholdere fra bl.a. Justitsministeriet og Folketingets Lovsekretariat.

Miljøministeriet tilbyder også kompetenceudvikling for jurister i form af kursusrækken "Juridisk grundpakke", der bl.a. byder på et kursus om EU-ret og forvaltningsret med særlig fokus på Miljøministeriets ressortområde.

Derudover har vi etableret et juristnetværk på tværs af departementets fagområder, ligesom vi holder en årlig juristdag for alle departementets jurister.