Miljøministeriets Juristdag

I Miljøministeriets har vi vores helt egen Juristdag, som én gang årligt samler alle jurister på tværs af ministeriet. Udover at styrke det fælles interne netværk på tværs af styrelserne og departementet, så byder dagen også på forskellige workshop og faglige oplæg, hvor vi fx har haft besøg af en tidligere højesteretspræsident.

Én af de jurister, der deltager på Juristdagen, er Emma Festirstein Nyström, der til dagligt er jurist i departementets kontor Vand og klimatilpasning. Ifølge Emma er Juristdagen en spændende dag ude af kontoret, hvor man kan møde de andre jurister i Miljøministeriet, både fra styrelsen og departementet:

”Det som juristdagen særligt kan er, at skabe sammenhold mellem Miljøministeriets jurister på tværs af de forskellige fagområder. Dagen giver os mulighed for at dyrke den juridiske faglighed sammen, og man får mulighed for at høre relevante juridiske oplæg, som ikke nødvendigvis er inden for ens eget fagområde.

Juristdagens forskellige oplæg og erfaringsudvekslinger giver også gode input til at se ens egne sager fra et nyt perspektiv. Der er god mulighed for at drage paralleller til kollegaers løsninger af deres sager, og dermed få nye input med hjem til ens egne sager”.

Emma har været ansat i Miljøministeriets departement siden februar 2022, men hun krydsede allerede veje med Miljøministeriet i 2019, da hun vandt muligheden for at blive jurist-for-en-dag i departementet. Præmien havde hun vundet på en karrieredag på Juridisk Fakultet, hvor Miljøministeriet havde medbragt en tip-en-13’er, som Emma var knivskarp til, og som førte til præmien, der plantede de første frø på vejen til at søge job i Miljøministeriets departement.