Paolo er retschef i Miljøministeriets departement

I Jura får man en grundig uddannelse i at være "Slotsholmsjurist"

”I Jura er der et højt fagligt niveau – vi arbejder intensivt med forvaltningsret, miljøret og EU-ret. Det kræver meget af den enkelte medarbejder, men det betyder også, at vi lægger stor vægt på en stærk sparringskultur og godt kollegaskab.


Som ansat i Jura får man således en grundig uddannelse i det at være en ”Slotsholmsjurist” – bl.a. via interne efteruddannelsesaktiviteter som vores lovskriverakademi. I Jura får man fra starten et stort selvstændigt ansvar - og glæden ved at arbejde for den grønne omstilling.”