Om ministeriet

Miljøministeriet beskæftiger ca. 2.000 medarbejdere fordelt på 35 forskellige adresser i Danmark.

Miljøministeriet består af et departement og to styrelser: Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen (herunder Kystdirektoratet).

Miljøministeriets koncernfælles Personaleadministration er organisatorisk forankret i departementet.

Tal om Miljøministeriet

18 - 89: Er aldersspændet i Miljøministeriet

35: adresser arbejder vi fra 

351: arbejder i departementet

926: arbejder i Miljøstyrelsen

765: arbejder i Naturstyrelsen (heraf 80 i Kystdirektoratet og 47 i vores Nationalparker)

Departementet

Læs mere om departementet

Miljøstyrelsen

Læs mere om Miljøstyrelsen

Naturstyrelsen

Læs mere om Naturstyrelsen. Kystdirektoratet er en del af Naturstyrelsen.

Opgaver

Nogle af de centrale opgaver i Miljøministeriet.

Historie

Kort om ministeriets historie.

Samarbejde

Samarbejde med universiteter

Økonomi

Årsrapporter samt mål- og indgåede resultatkontrakter.

Designguide

Find retningslinjer for brug af ministeriets logo.

Privatlivspolitik

Sådan behandler vi personoplysninge

Whistleblowerordning

Hvis du oplever ulovlige forhold eller andre uregelmæssigheder.

Informationspligt

Information om Miljøministeriet på mim.dk

Kontakt

Kontaktinfo til departement og styrelser