Om ministeriet

Miljøministeriet beskæftiger ca. 2.000 medarbejdere fordelt på forskellige arbejdspladser i departementet og to styrelser.

 

Miljøministeriets opgaver

Naturbevaring, miljøhensyn, bæredygtig og innovativ fødevareproduktion, eksport, forbrugerbeskyttelse og -oplysning er nogle af de centrale opgaver i Miljøministeriet.

Miljøministeriet arbejder med rammerne for landbrugets og de øvrige fødevareerhvervs produktion og udvikling. Ministeriet fremmer bæredygtige og ressourceeffektive løsninger og bidrager med at udvikle et erhverv, der kan skabe mere vækst og flere arbejdspladser i Danmark samtidig med, at der...

Designguide

Designguiden omhandler Miljøministeriets visuelle identitet og giver retningslinjer for brug af logo, farver, skrifttyper, ikoner og design på alle de kontaktpunkter, ministeriet benytter. Hver institution har en farvepalette, og sammen med designet udgør den et samlende udtryk på tværs af ministeriets institutioner.  
Ministeriets farvepalette Se institutionernes farver  på en række udvalgte medier, fx publikationer, Faktaark, annoncer...

Departementet

Departementet varetager sekretariatsbetjening for miljøminister Lea Wermelin.

Økonomi

Miljø- og Fødevareministeriet blev dannet den 28. juni 2015 ved en sammenlægning af Miljøministeriet og Fødevareministeriet.
På denne side findes årsrapporter for de to tidligere ministerier samt de resultatkontrakter, der er indgået af henholdsvis Miljøministeriet og Fødevareministeriet.