Departementet

Departementet varetager sekretariatsbetjening for miljøministeren.  

Departementets organisationsdiagram pr 5. september 2022

Seks fokusområder 

Departementet er organiseret med ophæng i seks overordnede strategiske fokusområder for ministeriet.

Vision & strategi

Grøn omstilling

Vild natur og biodiversitet

Styring og implementering

Grøn velfærd

Vand og klimatilpasning