Departementet

Departementet varetager sekretariatsbetjening for miljøministeren.  

Organisationsdiagram pr. 01.09.2021

Seks fokusområder 

Departementet er organiseret med ophæng i seks overordnede strategiske fokusområder for ministeriet.

Vision & strategi

Grøn omstilling

Vild natur og biodiversitet

Styring og implementering

Grøn velfærd

Vand og klimatilpasning