Historie

Kort om ministeriets historie

Miljøministeriet blev etableret i 1971 som Ministeriet for Forureningsbekæmpelse og skiftede to år senere navn til Miljøministeriet.

28. juni 2015 blev Miljøministeriet lagt sammen med Fødevareministeriet. Dette ministerium, Miljø- og Fødevareministeriet, eksisterede til den 19. november 2020, hvor det blev besluttet at oprette et nyt Ministerium for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Miljøministeriet fortsatte herefter som selvstændigt ministerium.