Mission, vision, fokusområder

Mission: Miljøministeriet giver regeringen grundlag for en fremsynet og balanceret miljøpolitik samt sikrer en effektiv forvaltning.

Vision: Miljøministeriet agerer som én koncern, der sikrer helhedstænkning og fagligt funderet rådgivning. Miljøministeriet er en værdsat samarbejdspartner for myndigheder og interessenter.

Fokusområder:

  • Troværdighed: I Miljøministeriet er vi dybt afhængige af, at vores politiske opdragsgivere og samarbejdspartnerne i vores omverden har tillid til os. Det handler dels om tillid til vores faglige grundlag; at vi er i stand til at levere holdbare løsninger af høj faglig kvalitet. Men det handler også om tilliden til, at vi som embedsværk varetager vores opgaver professionelt og loyalt; at vi har styr på den del af kvalitetsstyring, der knytter sig til processer, og at vi efterlever de pligter, der forventes af et professionelt embedsværk.
  • Samfundsnytte: Miljøministeriet er til for samfundet omkring os – ikke omvendt. Borgernes, virksomhedernes og miljøets tarv er afsæt for alt, hvad vi foretager os. Vi bestræber os på at være lydhøre og vil gerne kendes som en partner, der hjælper med at løse problemer.
  • Moderne forvaltning: Vi ser os selv som en del af en samlet offentlig sektor og tager ansvar for, at forvaltningen udvikler sig løbende, så den matcher fremtidens behov. Vi opsøger input fra borgere, virksomheder og organisationer, og vi anvender digitalisering og anden teknologi til at skabe mere effektive løsninger af høj kvalitet.
  • Attraktiv arbejdsplads: I Miljøministeriet lægger vi vægt på at udfordre chefernes og medarbejdernes faglige og personlige kompetencer gennem udviklende opgaver. Det skal være sjovt at arbejde i Miljøministeriet, for vi har brug for at tiltrække de bedste hoveder.

 

Attraktiv arbejdsplads er ministeriets fokusområde i 2020

Kontakt

Departementet

HR, sagsstyring og service

Naturstyrelsen

Miljøstyrelsen