Økonomi

På denne side kan du finde ministeriets årsrapporter samt mål- og indgåede resultatkontrakter. 

Mål- og resultatplaner

Der indgås løbende resultat- og direktørkontrakter med alle institutioner på ministerområdet med henblik på at understøtte den strategiske ledelse af ministerområdet.

Årsrapporter Miljøministeriet

Departementet og alle ministeriets institutioner udarbejder som led i ministeriets mål- og resultatstyring en årsrapport. 
Årsrapporten indeholder en afrapportering i forhold til mål og resultatkrav i virksomhedens resultatkontrakt samt regnskabsmæssige forklaringer for institutionernes  ansvarsområde.

Elektronisk fakturering

1. februar 2005 blev alle offentlige myndigheder i stat, amter og kommuner forpligtet til at kunne sende og modtage regninger elektronisk. Overgangen fra papir til elektroniske fakturaer er et led i effektiviseringen af den offentlige sektor. Det berører derfor alle leverandører til det offentlige.