Årsrapporter Miljøministeriet

Departementet og alle ministeriets institutioner udarbejder som led i ministeriets mål- og resultatstyring en årsrapport. 

Årsrapporten indeholder en afrapportering i forhold til mål og resultatkrav i virksomhedens resultatkontrakt samt regnskabsmæssige forklaringer for institutionernes  ansvarsområde.