Mål- og resultatplaner

Mål- og resultatplanerne er et led i Miljøministeriets koncernstyring, der skal understøtte en effektiv opgavevaretagelse og en aktiv opfølgning på de mål, der er gældende for de enkelte institutioner. Miljøministeriets departement indgår årlige mål- og resultatplaner med institutionerne på ministerområdet.

Herunder findes Miljøministeriets mål- og resultatplaner.

I perioden fra 2011 til 2015 findes desuden mål- og resultatkontrakter for det tidligere Miljøministerium.