Departementets whistleblowerordning

Her kan du indsende oplysninger om ulovlige forhold eller andre uregelmæssigheder, hvis du er ansat, tidligere ansat, eller samarbejdspartner til Miljøministeriets departement.

Inden du indsender oplysninger, er det vigtigt, at du har læst Justitsministeriets Vejledning om whistleblowerordninger på offentlige arbejdspladser. Her kan du bl.a. finde overordnede oplysninger om, hvilke oplysninger, der er omfattet af whistleblowerordningen, hvordan dine oplysninger bliver håndteret, og hvilke rettigheder du har som whistleblower. 

Du kan finde departementets whistleblowerportal her.

Whistleblowerordningen er et supplement til mulighederne for at tale med din leder, HR-enhed eller tillidsrepræsentant, hvis du oplever strafbare eller andre alvorlige forhold på området.

Du kan foretage indberetning til departementets whistleblowerordning uden at oplyse din identitet. Det kan du gøre ved at indberette oplysninger til departementets digitale whistleblowerportal uden at angive kontaktoplysninger.

Hvis du ønsker at være anonym, skal du være opmærksom på, at du ikke oplyser dit navn, adresse, telefonnummer eller andre personhenførbare oplysninger. For at sikre anonymiteten skal du undlade at anvende en arbejdscomputer, iPad eller mobiltelefon, der er på myndighedernes netværk, når du indsender en indberetning.

Din henvendelse behandles af departementets whistleblowerenhed. Whistleblowerenheden er forankret i Økonomi og regnskab i Miljøministeriets departement.

Vi kan have behov for at stille spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Hvis du har indsendt oplysninger uden at oplyse din identitet eller dine kontaktoplysninger, kan vi kun kommunikere med dig via den digitale whistleblowerportal. Derfor er det vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge dig ind, og svare på evt. spørgsmål fra os.

Selv om du vælger ikke at være anonym, vil din henvendelse og herunder dine personhenførbare oplysninger blive behandlet med yderste diskretion. 

Læs mere i om whistleblowerordningen:

   
Mulighed for fysisk post
Hvad enten du ønsker at være anonym eller ej, vil der også være mulighed for at sende et fysisk brev til Miljøministeriets departement. 

Du kan sende brevet til:

Miljøministeriet 
att.: Whistleblowerordningen 
Frederiksholms Kanal 26
1220 København K