Statistik vedrørende whistleblowerordning i Miljøministeriets departement

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at Miljøministeriets departement mindst én gang om året skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven.

Oplysningerne for perioden 15. december 2021 – 15. december 2022 fremgår af tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Whistleblowerstatistik for Miljøministeriets departement i perioden 15. december 2021 – 15. december 2022

Antal modtagne indberetninger

Antal indberetninger, der er realitetsbehandlet

Antal afviste indberetninger

Antal indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse

4

0

4

0

 

Tema for indberetninger er ikke angivet, da indberetningerne ikke har ført til realitetsbehandling.