Biocidpanelet

Baggrund/formål:

Biocidpanelet er et forpligtende samarbejde mellem Miljøministeriet og
interessenter på biocidområdet med det formål at skabe størst mulig sikkerhed for mennesker og miljø.

Biocidpanelet har pt. følgende faste medlemmer:

Navn

Er udpeget af miljøministeren

Er udpeget af miljøministeren efter indstilling

Periode for udnævnelse

Vederlag

Anette Albjerg Ejersted, Miljøchef i Dansk Erhverv

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Annette Harbo Dahl, Konsulent i Danmarks Farve- og Limindustri

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Asser Tønnesen-Højbjerg, Konsulent i Brancheforeningen Danske byggecentre

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Bettina Ørsnes Larsen, Afdelingschef for Fødevaresikkerhed i COOP

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Charlotta Wallensten, Kontorchef for Pesticider og Biocider i Miljøstyrelsen

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Christian Ege, Seniorkonsulent i Rådet for Grøn omstilling

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Christian Stab Jensen, Akademisk medarbejder i Statens Serum Institut

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Claus Bøgelund Kegel Nielsen, Vicedirektør i De Samvirkende Købmænd

Nej

 Nej

Ubegrænset

-

Claus Jørgensen, Projektchef i Forbrugerrådet Tænk

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Claus Schultz, Formand for brancheforeningen for skadedyrsfirmaer

Nej

 Nej

Ubegrænset

-

Henrik Svenstrup, Funktionsleder for Pesticider og Biocider i Miljøstyrelsen

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Joachim Arnkjær Noach, Kosmetik- og hygiejnebranchen

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Kitt Bell Andersen, Sekretariatsleder, Dansk Vask-, Kosmetik- og Husholdningsindustri, VKH,samt DI repræsentant

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Lea Frimann Hansen, Kontorchef i Rent drikkevand, Miljøministeriets Departement (formand for Biocidpanelet)

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Lise Frank Axelsen, Miljømærkning Danmark

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Maja Kirkegaard, Seniorrådgiver i Kemi og Fødevarekvalitet, Fødevarestyrelsen

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Marianne Lyngsaae, Kemi & Life Science

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Marianne Stage Elmvang, Teamleder, Miljøministeriets Departement

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Martin L. Petersen, Dansk Træbeskyttelse

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Peter Møller Sjøgren, Forhandlingssektretær, i 3F  

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Pia Haugaard Jensen, AC-Fuldmægtig i Miljøministeriets Departement (sekretær for Biocidpanelet)

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Stephanie Højgaard Mahrt, Seniorkonsulent i Landbrug og Fødevarer

Nej

 Nej

Ubegrænset

-

Susanne Høyer, Arbejdstilsynet

Nej

Nej

Ubegrænset

-

Walter Brüsch, Geologisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening

Nej

Nej

Ubegrænset

-