Gamle aftaler med AU

Gamle aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening med Aarhus Universitet (AU)

 

Aftaler 2021

Aftaler 2020

Aftaler 2019

Aftaler 2018  

Aftaler 2017

 

Aftale 2016

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris rammeaftale med Aarhus Universitet DCA 2016 - 2019

(Denne aftale erstatter den tidligere aftale  mellem Fødevareministeriet og Aarhus Universitet).

Bilag 1A: Indikativ fordeling på tema- og indsatsområder

Bilag 1B: Temaområder og indsatser

Bilag 2: Konkrete opgaver for 2016

Bilag 3: Rapporteringskrav og organisering af samarbejdet

Bilag 4: Den gode bestilling

Bilag 5: Den gode proces

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris rammeaftale med Aarhus Universitet DCE 2016 - 2019

(Denne aftale erstatter den tidligere aftale  mellem Miljøministeriet og Aarhus Universitet).

 

Bilag til  Rammeaftalen 2016-2019

 

Aftaler 2015

Fødevareministeriets aftale med Aarhus Universitet, Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 2015-2018 

Bilag 1A: Indikativ fordeling af FVM-bevilling på tema- og indsatsområder 

Bilag 1B: Temaområder og indsatser

Bilag 2: Konkrete opgaver 

Bilag 3: Rapporteringskrav samt organisering af samarbejdet under aftalen 

Bilag 4: Den gode bestilling

 Bilag 5: Den gode proces 

 

Miljøministeriets rammeaftale med Aarhus Universitet DCE  2015-2018