Gamle aftaler med DTU

Gamle aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening med Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Aftaler 2021

Aftaler 2020

Aftaler 2019

Aftaler 2018

Aftaler 2017

Aftaler 2016  

Miljø og Fødevareministeriets rammeaftale med DTU, Food, Vet og Aqua 2016 - 2019

(Denne aftale erstatter tidligere aftale mellem Fødevareministeriet og DTU)

Bilag 1: Ydelsesaftale Vet + opgavebilag

Bilag 2: Ydelsesaftale Food, + opgavebilag

Bilag 3: Ydelsesaftale Aqua + opgavebilag

Bilag 4: Retningslinjer for afrapportering

Bilag 5: Parternes ydelser og forpligtelser

Bilag 6: Kommissorium, ledelsesgruppen

Bilag 7: Kommissorium, chefstyregrupperne

Bilag 8: Den gode proces og bestilling

Bilag 9: DTU Årshjul

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris rammeaftale med DTU, Food og Miljø, 2016 - 2019

(Denne aftale erstatter tidligere aftale mellem Miljøministeriet og DTU). 

Bilag 1: Fødevareinstituttets ydelsesaftale 2016 - 2019

Bilag 2: DTU, Miljø ydelsesaftale 2016-2019

Bilag 3: Kontaktforum NST-DTU Aqua 2016 - 2019

Bilag 4: Kontaktforum NST-DTU Miljø 2016 - 2019

Bilag 5: Tillægsaftale om QSAR overdragelse

 

Aftaler fra 2015

Fødevareministeriets rammeaftale med Danmarks Tekniske Universitet 2015-2018

Bilag 1A: Ydelsesaftale på veterinærområdet 2015-2018

Bilag 1B: Konkrete opgaver på veterinærområdet

Bilag 2A: Ydelsesaftale på fødevareområdet 2015-2018

Bilag 2B: Konkrete opgaver på fødevareområdet

Bilag 3: Ydelsesaftale på fiskeriområdet 2015-2018

Bilag 3B: Konkrete opgaver på fiskeriområdet

Bilag 4: Kommissorium Ledelsesgruppe

Bilag 5: Kommissorium Chefstyregruppe

Bilag 6: Partnernes ydelser og forpligtelser

Bilag 7: Den gode proces og bestilling i forbindelse med forskningsbaseret myndighedsbetjening

Bilag 8: Årshjul 2015

 

Miljøministeriets rammeaftale med Danmarks Tekniske Universitet 2015-2018 pdf

Bilag 1 Ydelsesaftale MST-DTU Fødevareinstituttet 2015-2018 underskrevet.pdf

Bilag 2 Ydelsesaftale GST-DTU Space 2015-2018 underskrevet.pdf

Bilag 3 Ydelsesaftale MST-DTU Miljø 2015-2018 underskrevet.pdf

Bilag 4 Kontaktforum NST-DTU Aqua 2015-2018.pdf

Bilag 5 Kontaktforum NST-DTU Miljø 2015-2018.pdf

Bilag 6 Tillægsaftale om QSAR overdragelse underskrevet.pdf

Aftaler 2021