Gamle aftaler med KU

Gamle aftaler om forskningsbaseret myndighedsbetjening med Københavns Universitet (KU)

 

Aftaler 2021

Aftaler 2020

Aftaler 2019

 

Aftaler 2018

 

Aftaler 2017

 

Aftaler 2016

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris aftale med KU, Institut for Fødevarer og Ressourceøkonomi, 2016 - 2019

(Denne aftale erstatter den tidligere aftale  mellem Fødevareministeriet og Københavns Universitet) 

Miljø og Fødevareministeriets aftale med KU, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet 

 

Aftale 2015

Aftale mellem Fødevareministeriet og KU, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.