Informationsmateriale

Information i forbindelse med konkurrenceudsættelsen af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris forskningsbaserede myndighedsbetjening.

 

I forbindelse med planlægningen af konkurrenceudsættelsen foretages en bred informationsindhentning. Til dette formål er udarbejdet informationsmateriale omkring den nuværende struktur for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris forskningsbaserede myndighedsbetjeningInformationsmaterialet findes her

Præsentationen af processen for informationsindhentning findes her. 

Se slides fra det afsluttende møde om informationsindhentningen her.

Ved interesse for processen for samt input til informationsindhentningen kan
kontorchef Hans Peter Olsen kontaktes (Obfuscated Email).