Natur

 

Hold da ferie i naturen

Natur- og biodiversitetspakke

Kresten Petersen Natur og klimatilpasning Obfuscated Email

Den Danske Naturfond

Den tidligere regering (S, R og SF) tog i 2013 sammen med Venstre og Det Konservative Folkeparti, VILLUM FONDEN og AAGE V. JENSEN NATURFOND en historisk beslutning om at etablere Den Danske Naturfond. Den uafhængige fond skal med en lille milliard kroner i ryggen skabe mere natur til danskerne og sammen med danskerne.

Hav

Booklet, 44 pages: Danish Marine Strategy II - Focus on a clean and healthy marine environment 

Nationalparker

Nationalpark Kongernes Nordsjælland er den femte danske nationalpark. Den er med sine ca. 26.250 ha Danmarks næststørste nationalpark.
Se faktaark om Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Natur, dyr og planter

Strand, hede, skov, enge og moser er alt sammen en del af Danmarks natur. Miljø- og Fødevareministeriet har det overordnede ansvar for at beskytte naturen og dens specielle landskaber og kulturværdier, fx fortidsminder.

Nyt nationalt skovprogram

Det nye nationale skovprogram afløser det tidligere skovprogram fra 2002. Formålet er at sætte en kurs for bæredygtigt skovforvaltning, der sikrer god balance mellem benyttelse og beskyttelse, og understøtter skovens mange forskellige funktioner.
Skovprogrammet indeholder to langsigtede mål om mere skov og om natur og biodiversitet i skov, en ny vision, nye strategiske pejlemærker, og flere allerede finansierede konkrete handlinger, der understøtter den ønskede udvikling.
Læs en kort...

6. landerapport til FN

Miljø- og Fødevareministeriet har den 11. januar 2019 sendt Danmarks 6. landerapport og landeprofil til FN's Biodiversitetskonvention. 
6. landerapport giver et billede af, hvordan Danmark bidrager til opfyldelse af FN's strategiske plan for biodiversitet 2011-2020, herunder de 20 Aichi-mål. Rapporten er udarbejdet efter fælles FN-retningslinjer tilpasset dansk og europæisk kontekst. 
Med til landerapporten hører en landeprofil for Danmark, der giver et kort overblik over naturens...

Råstoffer

Den danske undergrund indeholder mange værdifulde råstoffer - ikke bare olie og gas, men også sten, ler og kalk. Miljø- og Fødevareministeriet giver tilladelse til indvinding af råstoffer på havbunden - f.eks. grus og sand - mens indvinding af olie og gas administreres af Energistyrelsen.

Vand

Natur og mennesker er afhængige af vand, som ikke er forurenet. Miljø- og Fødevareministeriet overvåger vandmiljøet i Danmark og sørger for de lovmæssige rammer, der sikrer, at vi har drikkevand i hanerne, at vi har rent badevand, og at vores åer og søer trives.