Natur

Miljøministeriet har det overordnede ansvar for at beskytte naturen og dens specielle landskaber og kulturværdier, fx fortidsminder. Ministeriet arbejder med naturpleje og -genopretning, så fx hede ikke gror til med skov, og udrettede vandløb bliver restaurerede.