6. landerapport til FN

Danmarks 6. landerapport og landeprofil til FN's Biodiversitetskonvention

Miljø- og Fødevareministeriet har den 11. januar 2019 sendt Danmarks 6. landerapport og landeprofil til FN's Biodiversitetskonvention. 

6. landerapport giver et billede af, hvordan Danmark bidrager til opfyldelse af FN's strategiske plan for biodiversitet 2011-2020, herunder de 20 Aichi-mål. Rapporten er udarbejdet efter fælles FN-retningslinjer tilpasset dansk og europæisk kontekst. 

Med til landerapporten hører en landeprofil for Danmark, der giver et kort overblik over naturens tilstand og iværksatte initiativer. 

Den 6. landerapport kan læses her, og landeprofilen kan læses her

Vil du orientere dig i høringsprocessen for 6. landerapport, så læs mere her