Høringsprocessen

Høringsnotat for Danmarks 6. landerapport til FN's Biodiversitetskonvention

Miljø- og Fødevareministeriet sendte et udkast til Danmarks 6. landerapport til FN's Biodiversitetskonvention i høring fra den 19. november til den 2. december 2018. Der er på baggrund af de modtagne høringssvar udarbejdet et høringsnotat, som kan hentes her

Er du interesseret i at læse Danmarks 6. landerapport, kan den læses her