Klimaskovfonden

Klimaskovfonden har til formål at gøre en forskel for klimaet ved at sikre konkret klimakompensation i Danmark.

Klimaskovfonden skal gøre en forskel for klimaet gennem klimaprojekter i Danmark, hvor naturens egne metoder bruges til at opfange og lagre CO2 gennem skovrejsning og udtagelse af lavbundsjorde. Fonden kan indgå i projekter med private lodsejere, virksomheder, kommuner, regioner og andre.

Klimaskovfonden er vedtaget af et enigt Folketing og etableret ved lov den 29. december 2020 for at understøtte CO2-reduktionsmålet. Der blev afsat 100 millioner kroner til at starte fonden.

Klimaskovfonden er en uafhængig, statslig forvaltningsenhed under Miljøministeriet, der ledes af en selvstændig bestyrelse, og som dagligt drives af et sekretariat og en direktør, som er ansat af bestyrelsen.

Læs mere om Klimaskovfonden her.