Danmarks Nationalparker

Oprettelsen af de danske nationalparker følger af en bred politisk aftale fra 2007/2008 mellem forligsparterne bag nationalparkloven (Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale  Venstre). Nationalparkerne er bl.a. sat i verden for at styrke formidlingen af områdernes betydningsfulde natur- og kulturværdier, for at bevare og styrke naturens kvalitet og mangfoldighed og for at skabe større sammenhængende naturområder og landskaber af national og international betydning m.v.

Der er indtil nu oprettet fem nationalparker i Danmark – Nationalpark Thy, Nationalpark Mols Bjerge, Nationalpark Vadehavet, Nationalpark Skjoldungernes Land og Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Nationalpark Thy

Nationalpark Thy blev oprettet i 2008, og er derfor Danmarks ældste nationalpark. Nationalparkens område er 24.400 ha, og strækker sig fra Hanstholm i nord til Agger i syd. Udpegningsgrundlaget for Nationalpark Thy er især de stor klit- og klithedelandskaber, som er helt karakteristisk for kyststrækningen. Størstedelen af nationalparkens område er under Natura 2000-beskyttelse.

Besøg Nationalpark Thys hjemmeside

Nationalpark Mols Bjerge

Nationalpark Mols Bjerge blev oprettet i 2009. Nationalpark Mols Bjerge dækker over et areal på 18.000 ha unik istidslandskab, beliggende på Syddjurs. Området rummer både skøn natur og historiske mindesmærker, som vidner om menneskelig beboelse over tusinde år. 35 % af nationalparkens areal er EU-habitatområder, og særligt for Mols Bjerge er de tørre og lysåbne naturtyper som hede og overdrev, der er hjemsted for sjældne plante og insektarter.

Besøg Nationalpark Mols Bjerges hjemmeside

Nationalpark Vadehavet

Nationalpark Vadehavet blev oprettet i 2010. Nationalparken strækker sig fra den dansk-tyske grænse til Blåvandshuk og har et areal på 146.000 ha, hvoraf 30.000 ha er på land. Nationalparken er dermed også Danmarks største nationalpark. Vadehavet rummer unik natur og tiltrækker hvert år flere millioner trækfugle, som gør stop eller passerer området på deres rejser i efteråret og foråret. Nationalparkens område er i store træk sammenfaldende med Natura 2000-området for Vadehavet.

Besøg Nationalpark Vadehavets hjemmeside

Nationalpark Skjoldungernes Land

Nationalpark Skjoldungernes Land blev oprettet i 2015. Nationalparken er 17.000 ha og dækker Roskilde Fjord og området syd herfor. Som navnet på nationalparken hentyder til, er området rigt på historiske fortællinger og har tidligere været hovedsæde for de danske vikingekonger. Der er således mange vikingefund i området såsom skatte, artefakter og vikingehaller. Inden for nationalparken findes 8.900 ha. Natura 2000-områder, 6.500 ha. fredede arealer og hundredevis af fortidsminder.

Besøg Nationalpark Skjoldungernes Lands hjemmeside

Nationalpark Kongernes Nordsjælland

Nationalpark Kongernes Nordsjælland blev oprettet i 2018 og er dermed den nyeste danske nationalpark. Den er med sine ca. 26.250 ha Danmarks næststørste nationalpark. Nationalparken dækker en mosaik af natur- og kulturområder på Nordsjælland, herunder store skove som Gribskov og Tisvilde Hegn, nogle af Danmarks største søer samt betydningsfulde kulturmindesmærker. Over 70% af nationalparken er Natura 2000-områder.

Besøg Nationalpark Kongernes Nordsjællands hjemmeside