Nationalt skovprogram

Danmarks nationale skovprogram (2018) sætter en kurs for bæredygtig skovforvaltning, der sikrer god balance mellem benyttelse og beskyttelse, og understøtter skovens mange forskellige funktioner. Skovprogrammet indeholder to langsigtede mål om mere skov og om natur og biodiversitet i skov, en ny vision, nye strategiske pejlemærker, og flere konkrete mål, der understøtter den ønskede udvikling.

Læs en kort præsentation af skovprogrammet i dette faktaark.

Læs skovprogrammet her.

Høring

Mange interessenter har bidraget til skovprogrammet og et udkast til skovprogrammet har været i offentlig høring fra den 9. februar 2018 til den 6. april 2018. Miljøstyrelsen har modtaget 25 høringssvar - fra skovbruget, træindustrien, miljø- og friluftsorganisationer, forskningsmiljøer m.fl. De indkomne høringssvar er reflekteret i høringsnotatet.

Læs mere om skovprogrammet på Miljøstyrelsens hjemmeside.