Naturpakke 2016

Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgik i 2016 en aftale om en naturpakke, der bl.a. skulle styrke biodiversiteten.

Pakken indeholder indsatser på seks områder:

  •  Biodiversitetsskov,
  •  Videreførte naturindsatser,
  •  Natur og biodiversitet,
  •  Bynatur og friluftsliv,
  •  Det åbne land og landmanden som naturforvalter,
  •  Moderne naturforvaltning og afbureaukratisering