Biodiversitetsskov

Aftalepartierne bag Naturpakke 2016 udpegede områder til kommende urørt skov og anden biodiversitetsskov på statens arealer. Danskerne kan se frem til 13.800 ekstra hektar med mere vild natur over hele landet.

Gribskov, Silkeborgskovene, Gråstenskovene, Klinteskoven på Møn og Skagen Klitplantage er bare nogle af de statsejede skove, hvor der i fremtiden bliver endnu mere vild skov. Det ligger nu fast, hvor i landet at danskerne kan se frem til ny urørt og anden biodiversitetsskov.

I alt udlægges der over de kommende 50 år 13.800 hektar i 45 forskellige skove i det meste af Danmark. Det svarer til at beskytte ca. 13 mio. træer, så hver dansker får omkring to vilde træer i statens skove. Det er Naturpakken fra 2016, som nu mere end fordobler arealet af urørt og anden biodiversitetsskov på statens arealer til 22.800 hektar. 

Her bliver skovene vildere:

Danmarkskort: Her bliver skovene vildere

 

Link til pressemeddelelsen fra 12. september 2018

Link til Naturstyrelsens hjemmeside om skov til biodiversitetsformål

Følgende regler gælder når skovene er udlagt:


Urørt skov

- forbudt:

 • Skovdrift
 • Fjernelse af træer og dødt ved

- tilladt:

 • Naturpleje for at gavne biodiversitet, herunder afgræsning med større dyr for at opnå en mere naturlig dynamik
 • Friluftsliv for borgerne
 • Bekæmpelse af invasive arter
 • Fældning af træer der er til gene for trafikken, friluftslivet, fortidsminder eller udgør en sikkerhedsrisiko
 • Jagt og fiskeri


Anden biodiversitetsskov:

 • Der må gerne være en træproduktion i anden biodiversitetsskov, men hovedformålet på arealet er biodiversitet
 • Der efterlades minimum 15 ældre træer pr. ha til naturligt henfald og død
 • Dødt træ fjernes ikke
 • Friluftsliv, jagt og fiskeri, bekæmpelse af invasive arter med videre er tilladt lige som i en urørt skov