10 nye naturnationalparker til Danmark

Regeringen og aftalepartierne bag Natur- og Biodiversitetspakken har nu løftet sløret for, hvor Danmarks 10 nye naturnationalparker skal placeres. 

De 10 nye naturnationalparker kommer til at ligge her:

  • Læsø Klitplantage (Læsø Kommune)
  • Hanstholm i Thy (Thisted Kommune)
  • Husby Klitplantage i Vestjylland (Holstebro Kommune)
  • Kompedal Plantage i Midtjylland (Silkeborg Kommune)
  • Mols Bjerge i Djursland (Syddjurs Kommune)
  • Nørlund Plantage og Harrild Hede i Midtjylland (Ikast-Brande Kommune og Herning Kommune)
  • Draved Skov og Kongens Mose i Sønderjylland (Tønder Kommune)
  • Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn i Nordsjælland (Helsingør Kommune)
  • Bidstrupskovene på Midtsjælland (Lejre Kommune)
  • Ulvshale Skov på Møn (Vordingborg Kommune)

Areal 20 gange så stort som Dyrehaven

Det er tidligere blevet besluttet, at de fem første naturnationalparker skal ligge i Fussingø ved Randers, Gribskov i Nordsjælland, Almindingen på Bornholm, Stråsø mellem Herning og Holstebro og Tranum ved Jammerbugt. Sammenlagt vil de i alt 15 naturnationalparker brede sig over et areal på ca. 25.000 ha. Et område, der er mere end 20 gange så stort som Danmarks mest besøgte naturområde, Dyrehaven, og hvor naturen får plads til at udvikle sig på mere naturlige præmisser.

 

Om aftalen

Dyr og planter mangler plads og levesteder i Danmark. Alene i det åbne land har vi på bare 40 år mistet omkring tre mio. fugle, og 10 procent af vores dagsommerfuglearter er uddøde siden 1950. Over 70 procent af vores naturtyper er i dårlig tilstand, og i stor fare for at miste deres unikke karakteristika og tilknyttede arter. Det gælder ikke mindst mange af de arter, som er tilknyttet vores skove.


I juni 2020 indgik regeringen derfor en aftale med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet om at igangsætte forberedelsen af naturnationalparker i Danmark. Med aftalen blev der afsat 888 mio. kr. i perioden 2021-2024 til blandt andet udlæg af nye naturnationalparker, urørt skov og en strategi for forvaltning af truede og rødlistede arter. 

Vi står i en naturkrise, hvor tusindvis af dyre- og plantearter er i fare for at uddø. De kommende naturnationalparker skal være med til at få vores natur på fode igen, siger miljøminister Lea Wermelin.

Læs hele aftaleteksten her

 

Fakta om naturnationalparker

Hvad er naturnationalparker, og hvad kan de bidrage med? 

Få svar på dine spørgsmål

I denne Q&A kan du læse mere om naturnationalparker, natur og biodiversitet, friluftsliv samt dyr og dyrevelfærd

Hvorfor naturnationalparker?

Hør miljøministeren, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet fortælle om, hvorfor naturnationalparker er en god idé.

Processen bag naturnationalparkerne

Bliv klogere på processen bag etableringen af naturnationalparkerne. 

Arbejdsgrupperne for naturnationalparkerne

Der er nedsat to nationale arbejdsgrupper samt lokale arbejdsgrupper til at understøtte arbejdet med naturnationalparkerne. 

 Vil du vide mere?

Læs mere om naturnationalparkerne hos Naturstyrelsen: Naturnationalparker (naturstyrelsen.dk)

Læs om de 15 forskellige naturnationalparker

Bliv klogere på de enkelte naturnationalparkers placering, naturtype mm. Naturnationalparker (naturstyrelsen.dk)

Naturens tilstand

Hvorfor er der brug for naturnationalparker? Læs om naturens tilstand i Danmark, og hvorfor naturen har brug for mere plads her.