Naturnationalparker

Dyr og planter mangler plads og levesteder i Danmark. Alene i det åbne land har vi på bare 40 år mistet omkring tre mio. fugle, og 10 procent af vores dagsommerfuglearter er uddøde siden 1950.

Danmark ligger i bunden blandt EU-lande, når det kommer til beskyttelse af vores natur. Over 70 procent af vores naturtyper er i dårlig tilstand, og i stor fare for at miste deres unikke karakteristika og tilknyttede arter. Det gælder ikke mindst mange af de arter, som er tilknyttet vores skove.

I juni 2020 indgik den daværende regering (S) derfor en aftale med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet om at igangsætte forberedelsen af naturnationalparker i Danmark. 

Om aftalen
Med aftalen blev der afsat 888 mio. kr. i perioden 2021-2024 til blandt andet udlæg af nye naturnationalparker, urørt skov og en strategi for forvaltning af truede og rødlistede arter. Med de afsatte midler er det bl.a. besluttet at etablere 15 naturnationalparker.

Naturnationalparkerne skal bidrage til at styrke natur og biodiversitet ved at etablere store sammenhængende naturområder, hvor naturen så vidt muligt får lov til at udvikle sig på naturlige præmisser, og hvor der udsættes store græssende dyr.  Bestanden af de udsatte dyr og dyrenes afkom skal tilses jævnligt for at sikre, at bestanden klarer sig i det naturlige miljø, hvor de er blevet udsat. Tilsynet skal også omfatte en vurdering af dyrenes huld og adfærd.

Areal 20 gange så stort som Dyrehaven
Sammenlagt vil de i alt 15 naturnationalparker brede sig over et areal på ca. 25.000 ha. Et område, der er mere end 20 gange så stort som Danmarks mest besøgte naturområde, Dyrehaven, og hvor naturen får plads til at udvikle sig på mere naturlige præmisser. 

Læs hele aftaleteksten her

 

Fakta om naturnationalparker

Hvad er naturnationalparker, og hvad kan de bidrage med? 

Få svar på dine spørgsmål

I denne Q&A kan du læse mere om naturnationalparker, natur og biodiversitet, friluftsliv samt dyr og dyrevelfærd

Processen bag naturnationalparkerne

Bliv klogere på processen bag etableringen af naturnationalparkerne. 

Arbejdsgrupperne for naturnationalparkerne

Der er nedsat to nationale arbejdsgrupper samt lokale arbejdsgrupper til at understøtte arbejdet med naturnationalparkerne. 

Naturens tilstand

Hvorfor er der brug for naturnationalparker? Læs om naturens tilstand i Danmark, og hvorfor naturen har brug for mere plads.

Læs om de 15 forskellige naturnationalparker

Bliv klogere på de enkelte naturnationalparkers placering, naturtype mm. på Naturstyrelsens hjemmeside.