Naturnationalparker

I juni 2020 indgik regeringen en aftale med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet om at igangsætte forberedelsen af naturnationalparker i Danmark. Henover de næste 3 år vil der blive etableret naturnationalparker, hvor både forskere, de landsdækkende interesseorganisationer og de lokale brugere vil blive involveret i planlægningsfasen.

Naturnationalparkerne skal bidrage til at styrke natur og biodiversitet ved at etablere store sammenhængende naturområder, hvor naturen så vidt muligt får lov til at udvikle sig på naturlige præmisser, og hvor der udsættes store græssende dyr.  Bestanden af de udsatte dyr og dyrenes afkom skal tilses jævnligt for at sikre, at bestanden klarer sig i det naturlige miljø, hvor de er blevet udsat. Tilsynet skal også omfatte en vurdering af dyrenes huld og adfærd.

Vi står i en naturkrise, hvor tusindvis af dyre- og plantearter er i fare for at uddø. De kommende naturnationalparker skal være med til at få vores natur på fode igen, siger miljøminister Lea Wermelin.

Faktaark om naturnationalparker

Hvad er naturnationalparker, og hvad kan de bidrage med? 

Få svar på dine spørgsmål

I denne Q&A kan du læse mere om dyrevelfærd, hegning, adgang og friluftsliv i naturnationalparkerne.

Hvorfor naturnationalparker?

Hør miljøministeren, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet fortælle om, hvorfor naturnationalparker er en god idé.

Hvordan udvælges naturnationalparker?

Bliv klogere på processen bag udvælgelsen af naturnationalparkerne. 

Arbejdsgrupperne for naturnationalparkerne

Der er nedsat to nationale arbejdsgrupper til at understøtte arbejdet med udpegningerne af naturnationalparkerne. 

Naturens tilstand

Hvorfor er der brug for naturnationalparker? Læs om naturens tilstand i Danmark, og hvorfor naturen har brug for mere plads her.

Oversigt over kommende mulige nationalparker

 Vil du vide mere?

Læs mere om naturnationalparkerne hos Naturstyrelsen: Naturnationalparker (naturstyrelsen.dk)