Organisering af arbejdet med naturnationalparker

Naturstyrelsen skal udarbejde projektforslag for de kommende naturnationalparker i Danmark. Som led i den proces skal både en videnskabelig arbejdsgruppe, en national arbejdsgruppe for interessenter og lokale projektgrupper inddrages i arbejdet. Projektforslagene skal godkendes af aftalekredsen bag naturnationalparkerne og bliver sendt i offentlig høring.

Videnskabelig arbejdsgruppe:

Professor Jens-Christian Svenning, professor Carsten Rahbek, lektor Hans Henrik Bruun, seniorrådgiver Rita Merete Buttenschøn, professor Henrik Vejre, formand for Det Dyreetiske Råd Bengt Holst, lektor Stine Krøijer, lektor Jacob Heilmann-Clausen, professor Margit Bak Jensen og professor Peter Sandøe.  

National arbejdsgruppe for interessenter:

Det Grønne Kontaktudvalg, Danmarks Naturfredningsforening, WWF Verdensnaturfonden, Friluftsrådet, Danmarks Idrætsforbund, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger, Danmarks Jægerforbund, Spejderne, Dansk Ride Forbund, Danmarks Cykle Union, Dansk Ornitologisk Forening, Dyrenes Beskyttelse, Dansk Kyst- og Naturturisme, Landbrug & Fødevarer, Verdens Skove, De Unge Biodiversitetsambassadører, Danmarks Nationalparker, Dansk Skovforening, DOSO, Den Danske Dyrlægeforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Dansk Orienterings-Forbund.

Lokale Projektgrupper:

Lokale brugergrupper

repræsentanter fra kommunerne 

Nationalparkbestyrelsen (Gribskov) 

Læs mere om de lokale projektgrupper under de enkelte naturnationalparker på Naturstyrelsens hjemmeside: https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalparker/