Sådan udvælges naturnationalparkerne

 

Miljøministeriet har udarbejdet et udkast til en bruttoliste med 23 mulige placeringer af nye naturnationalparker. Udkastet er sendt til de nationale arbejdsgrupper for forskere og interessenter samt relevante kommuner og ministerier, som kan komme med tilbagemeldinger. Der afholdes lokale arrangementer i områderne på den endelige bruttoliste lige efter efterårsferien. Den endelige politiske beslutning om udvælgelse af op til ti naturnationalparker forventes truffet inden udgangen af 2021. Læs mere om arbejdet med naturnationalparker på Naturstyrelsens hjemmeside NST.dk.