Nyt nationalt skovprogram

Det nye nationale skovprogram afløser det tidligere skovprogram fra 2002. Formålet er at sætte en kurs for bæredygtigt skovforvaltning, der sikrer god balance mellem benyttelse og beskyttelse, og understøtter skovens mange forskellige funktioner.

Skovprogrammet indeholder to langsigtede mål om mere skov og om natur og biodiversitet i skov, en ny vision, nye strategiske pejlemærker, og flere allerede finansierede konkrete handlinger, der understøtter den ønskede udvikling.

Læs en kort præsentation af skovprogrammet i faktaarket.
Læs skovprogrammet.

Høring

Mange interessenter har bidraget til skovprogrammet og et udkast til skovprogrammet har været i offentlig høring fra den 9. februar 2018 til den 6. april 2018. Miljøstyrelsen har modtaget 25 høringssvar - fra skovbruget, træindustrien, miljø- og friluftsorganisationer, forskningsmiljøer m.fl. De indkomne høringssvar er reflekteret i høringsnotatet.

Læs mere om processen på Miljøstyrelsens hjemmeside.