Råstoffer

Den danske undergrund indeholder mange værdifulde råstoffer - ikke bare olie og gas, men også sten, ler og kalk.

Miljøministeriet giver tilladelse til indvinding af råstoffer på havbunden - f.eks. grus og sand - mens indvinding af olie og gas administreres af Energistyrelsen. Ministeriet kontrollerer, at indvindingen ikke skader naturen og miljøet.

Ministeriet arbejder med at udforske den danske og grønlandske undergrund - bl.a. for at finde nye områder med olie, gas og mineraler og rådgive om beskyttelse af det følsomme arktiske miljø.