Urørt skov

Som led i Natur- og biodiversitetspakken, som den daværende regering (S), SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet stod bag, blev der afsat 888 mio. kr. til bl.a. at udlægge yderligere urørt skov. Med seneste udpegning af cirka 7.000 ha urørt skov i Oksbølområdet samt et par mindre skove i Midtjylland, nås der samlet ca. 75.000 hektar urørt skov i Danmark. 

Urørt skov er skove, hvor skovdriften er ophørt, og som med tiden får mange gamle træer, døde stammer og en stor biodiversitet. Det giver plads til nye levesteder for fugle, insekter, svampe, mosser og planter – alt det, der giver skovene liv. I de urørte skove vil der fortsat være plads til friluftsaktiviteter, så alle får mulighed for at gå på opdagelse i en ny og vildere natur.

Q&A om urørt skov

Hvad er urørt skov og hvorfor har vi brug for urørt skov? Bliv klogere i denne Q&A. 

Læs mere om urørt skov

Hos naturstyrelsen.dk kan du læse meget mere om de urørte skove i Danmark.