Urørt skov

Som led i Natur- og biodiversitetspakken, som regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet står bag, blev der afsat 888 mio. kr. til bl.a. at udlægge yderligere urørt skov. Den seneste udpegning, der er på ca. 30.000 ha, svarer til et areal, der er tre gange så stort som Københavns Kommune. Samlet set bliver 385 statsskove nu urørte, og andelen af urørt skov i Danmark når dermed op på ca. 55.000 hektar. 

Urørt skov er skove, hvor skovdriften er ophørt, og som med tiden får mange gamle træer, døde stammer og en stor biodiversitet. Det giver plads til nye levesteder for fugle, insekter, svampe, mosser og planter – alt det, der giver skovene liv. I de urørte skove vil der fortsat være plads til friluftsaktiviteter, så alle får mulighed for at gå på opdagelse i en ny og vildere natur.

- Når vi nu mere end fordobler arealet af urørt skov i Danmark, indfrier vi et løfte til både danskerne og dansk natur. I de urørte skove vil der komme en masse variation med døde træer, flere gamle træer, lysninger og skovmoser. Skovene bliver dermed et sted, hvor en masse truede og sjældne arter kan finde levesteder at boltre sig på, og hvor vi allesammen kan få store natur- og friluftsoplevelser, siger miljøminister Lea Wermelin.

Q&A om urørt skov

Hvad er urørt skov og hvorfor har vi brug for urørt skov? Bliv klogere i denne Q&A. 

Læs mere om urørt skov

Hos naturstyrelsen.dk kan du læse meget mere om de urørte skove i Danmark.

 

Klik på kortet, og find listen over de nyudpegede områder urørt skov i Danmark