Vand

Natur og mennesker er afhængige af vand, som ikke er forurenet. Miljøministeriet overvåger vandmiljøet i Danmark og sørger for de lovmæssige rammer, der sikrer, at vi har drikkevand i hanerne, at vi har rent badevand, og at vores åer og søer trives.