Vores vandmiljø

Vandløb, søer, grundvand og kystvande. Vores natur består af mange vandområder. Vandområdeplanerne bidrager til et godt vandmiljø, så vi fortsat har rent vand, et rigt dyreliv og søer at bade i.

Vandområdeplaner sikrer et godt vandmiljø

Vi udvikler og arbejder med vandområdeplaner for at sikre et godt vandmiljø til gavn for mennesker, dyr og planter.

Vandområdeplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø, og de bygger på mere end 30 års arbejde med at forbedre vandmiljøet. Planerne skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.

På denne side kan du finde mere viden om bl.a. effekten af vandområdeplaner, udviklingen af vandområdeplaner, og hvordan vi fordeler arbejdet med vandområdeplaner.