Høring af vandområdeplanerne for 2021-2027

 

Vandområdeplanerne 2021-2027 har været i seks måneders offentlig høring fra den 22. december 2021 til den 22. juni 2022. Høringen er nu afsluttet.

Bemærk: Pr. 1. juni 2022 er offentliggjort opdateret version af bilag 1 og bilag 1.1 til Vandområdeplanerne 2021-2027 efter justering af beregningsgrundlag. Baggrunden for justeringen er beskrevet i et tilhørende notat.

Her på siden finder du det samlede høringsmateriale. Det består af forslag til vandområdeplanerne 2021-2027 med tilhørende kortgrundlag på MiljøGIS, miljørapporten, miljømålsbekendtgørelsen og indsatsbekendtgørelsen, samt udkast til vejledning til indsatsbekendtgørelsen.

Høringen er ligeledes annonceret på høringsportalen.dk

Guide til Vandområdeplanerne og hvor du finder oplysninger om vandmiljøets tilstand

Herunder findes en beskrivelse af materialet. Her kan du læse, hvordan forslag til vandområdeplaner er opbygget og hvor du finder detaljeret data om indsatser, miljømål mv. Miljøstyrelsen har også produceret en video, som viser, hvordan du kan finde kort og data for specifikke vandløb, søer, kystvande og grundvandsforekomster.

Guide til materialet - Sådan orienterer du dig i vandområdeplanerne

Guide til at finde tilstanden i dit lokale vandløb, sø, fjord eller grundvandet, der hvor du bor

Link til høringsportal

Find bekendtgørelser o.l. på høringsportalen.

Det faglige grundlag

Du kan læse mere om det faglige grundlag på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Du kan også læse retningslinjerne for udarbejdelsen af udkastet til Vandområdeplanerne 2021-27.