Høring af vandområdeplanerne for 2021-2027

Vandområdeplanerne 2021-2027 er i offentlig høring frem til den 22. juni 2022.

 

Her på siden finder du det samlede høringsmateriale. Det består af forslag til vandområdeplanerne 2021-2027 med tilhørende kortgrundlag på MiljøGIS, miljørapporten, miljømålsbekendtgørelsen og indsatsbekendtgørelsen, samt udkast til vejledning til indsatsbekendtgørelsen.

Høringen er ligeledes annonceret på høringsportalen.dk

Miljøministeriets digitale høringsværktøj

Hvis du ønsker at afgive høringssvar til materialet, skal du gøre det via Miljøministeriets digitale høringsværktøj. Høringsværktøjet sikrer, at Miljøministeriet modtager så præcise oplysninger fra dig som muligt.

Du kan læse mere om hvad vandområdeplaner er i faktaarkene nedenfor

Faktaark om VP3 generelt

Læs mere om det overordnede formål med vandområdeplanerne 2021-2027.

Faktaark om vandløb

Læs mere om fysiske indsatser i vandløbene

Faktaark om søer

Læs mere om indsatsen for at forbedre tilstanden i søer. 

Faktaark om grundvand

Læs mere om indsatsen for at forbedre tilstanden for grundvandsforekomster.

Faktaark om kystvande

Læs mere om at forbedre tilstanden i danske kystvande.

Faktaark om miljøfarlige forurenende stoffer

Læs mere om indsatsen for at begrænse Miljøfarlige stoffer i vandmiljøet.

Faktaark om økonomi for vandområdeplanerne

Læs mere om økonomien for vandområdeplanerne 2021-2027