Høringen er nu slut

Som en del af udmøntningen af Fødevare- og Landbrugspakken sendte Miljø- og Fødevareministeriet ultimo november 2018 en ændret afgrænsning af de mindre vandløb i vandområdeplanerne i offentlig høring. Miljø- og Fødevareministeriet har nu konkret forholdt sig til de ca. 1000 høringssvar, der alle er gennemgået.

Høringssvar som berører afgrænsningen af de mindre vandløb, der skal indgå med et konkret miljømål i vandområdeplanerne, er vurderet i henhold til de kriterier, der også gjaldt vandrådenes arbejde.

Høringssvarene har enkelte steder ført til yderligere justeringer sådan at visse vandløb ind- og udgår. Det kan fx følge af, at der er modtaget dokumentation for et lavere okkerindhold eller slyngningsgrad. Det samlede resultat er dog fortsat at knap 1.000 km mindre vandløb udgår af vandområdeplanerne.

Ændringerne indgår i bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer, der træder i kraft den 14. maj 2019. Høringsnotatet er offentliggjort på høringsportalen og kan tilgås her:

Indberetninger fra kommuner og vandråd om kunstige og stærkt modificerede vandløb undersøges nærmere forud for næste generation af vandområdeplanerne. Ændringer som følge heraf har derfor heller ikke været del af høringen.