Kommunerne har nedsat lokale vandråd til vandområdeplanerne 2021-2027

Miljø- og Fødevareministeriet sendte bekendtgørelse om vandråd mv. i 4 ugers offentlig høring i perioden medio september til medio oktober 2019. Efter behandlingen af høringssvar fra kommuner, organisationer og foreninger har miljøministeren nu godkendt bekendtgørelse om vandråd mv.

Med bekendtgørelse om vandråd mv. vil kommuner og vandråd igen give bidrag til indsatsprogrammet for den fysiske vandløbsindsats, som skal gennemføres i de næste vandområdeplaner, som løber fra 2021-2027.

Hensigten med vandrådene er at styrke interessentinddragelsen og det lokale kendskab i vandområdeplanerne. Organisationer og foreninger kan i vandrådene rådgive kommunerne med de bidrag, som de yder til forberedelsen af næste generation af vandområdeplanerne.

På baggrund af høringssvarene forlænges fristerne for nedsættelse og aflevering af kommunernes bidrag til indsatsprogrammet. Kommunerne skal den 2. december 2019 have nedsat vandrådene, og bidragene skal være modtaget i Miljø- og Fødevareministeriet senest d. 22. september 2020.

Høringsnotatet kan findes her.

Bekendtgørelse om vandråd mv. kan findes her.

Som grundlag for arbejdet udsender Miljø- og Fødevareministeriet en ny vandrådspakke med vejledning og et IT-værktøj til at indberette forslag til indsatser.