Minister om ny rapport: Verdens landbrug skal være klimavenligt

Publiceret 08-08-2019

FN’s klimapanel peger i en ny rapport på, at landbruget spiller en afgørende rolle, hvis udledningen af drivhusgasser skal mindskes. Fødevareminister Mogens Jensen vil arbejde for en hurtig og klimavenlig omstilling af dansk landbrug.

Vores fødevarer fra jord til bord står for mellem 21 og 37 procent af de globale menneskeskabte udledninger af drivhusgas. Heraf kommer den største del fra landbrug, viser en ny rapport fra FN’s klimapanel, IPCC. Fødevareminister Mogens Jensen hilser rapporten velkommen og støtter tanken om, at verdens landbrug og fødevareproduktion skal være meget mere klimavenlig. 

- Vi kan ikke bare fortsætte ned ad den samme vej. Landbruget og fødevaresektoren er nødt til at omstille sig til en mere klimavenlig produktion, og det er derfor positivt, at erhvervet selv har udmeldt meget ambitiøse klimamålsætninger. Vi skal passe bedre på klimaet, og vi skal bruge hele værktøjskassen for at understøtte landbrugets omstilling, siger Mogens Jensen.

Udfordringen for verdens fødevareproduktion er global, og regeringen vil aktivt arbejde for FN’s verdensmål og for en mere ambitiøs klimapolitik i EU. Danmark skal tage lederskab for den grønne omstilling, og hæve ambitionerne for klima, miljø og natur markant, så vi sikrer, at Danmark lever op til Paris-aftalen.

Regeringen har derfor sat et meget ambitiøst mål om at mindske udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030, og et bindende reduktionsmål for det danske landbrug skal forpligte erhvervet til at nedbringe udledningen af drivhusgasser. 

- Vi og landbruget skal i fællesskab tage arbejdshandskerne på og omstille fødevareproduktionen i en grøn retning. For eksempel skal landbrugsstøtten bruges til at give landmænd incitament til at producere mere bæredygtigt, mens en jordreform skal understøtte udtagning af landbrugsjord og skabe ny natur, siger Mogens Jensen.

FN’s klimapanel understreger i rapporten, at tidlig handling er afgørende. Samtidig peges på en række løsningsmuligheder, hvor mange vil have synergier til bæredygtighed generelt. 

- Mange danskere er bevidste om, at mindre kød bidrager til en grønnere verden, og det er positivt, at danskerne selv tager affære og spiser mere klimavenligt, siger Mogens Jensen.

Fødevareministeren er den 29. og 30. august vært for det internationale fødevaretopmøde World Food Summit 2019 i København. Her er temaet bæredygtig fødevareproduktion og fødevareforbrug. Det politiske formål med afholdelsen af topmødet er at etablere en platform for ledere, som vil være med til at transformere det globale fødevaresystem til et bæredygtigt og sundt fødevaresystem.

Læs mere om rapporten her: https://www.ipcc.ch/report/srccl/


Yderligere oplysninger:
Pressesekretær Jacob Haaning Andersen, Miljø- og Fødevareministeriet, Tlf. 2119 2750, e-mail: Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email

Pressechef Kirsten Palmer
Tlf. 41 85 11 30 
Mail: Obfuscated Email