Naturen har ikke fået det bedre siden 2013

Publiceret 30-08-2019

Danmarks rapportering til EU-Kommissionen om status for EU-beskyttede naturtyper og arter viser, at naturen er i krise, og at det ikke er blevet bedre siden sidste rapportering til EU i 2013.

Den 6-årige rapportering til EU-Kommissionen om status for EU-beskyttede naturtyper og arter sker i dag.

Rapporteringen viser, at der lige som i 2013 er naturtyper og arter, som er i ugunstig bevaringsstatus.

- Den nedslående sandhed er, at naturen og de truede arter herhjemme ikke har fået det bedre siden 2013, hvor Danmark sidst gav en status til EU på, hvordan blandt andet vores heder, søer og moser har det. Det understreger, at vi står i en naturkrise, som vi er nødt til at handle på. Regeringen vil give naturen og miljøet et markant løft med blandt andet større sammenhængende naturarealer og mere urørt skov. Og så har det været vigtigt for mig, at vi med rapporteringen følger anbefalingerne fra Aarhus Universitet, siger miljøminister Lea Wermelin.

Danmark rapporterer for omkring 80 EU-habitatarter herunder insekter, pattedyr, fisk mv.. Desuden rapporteres for 60 forskellige EU-naturtyper, fx heder, søer, moser, skove og stenrev.

Der er ganske stor forskel på de metoder forskellige lande anvender. Miljø- og Fødevareministeriet vil iværksætte en nærmere analyse af de forskellige landes metodevalg med henblik på at sikre bedre sammenligning mellem lande i fremtiden. Det sker i forlængelse af en indsats fra 2013. De faglige miljøer og interessenter vil blive inddraget i analysen.

Rapporteringen i 2019 er sket på grundlag af rådgivning og metodevalg fastlagt af Aarhus Universitet.

Yderligere oplysninger:
Pressesekretær Morten Kaus, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 2126 2937, e-mail: Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email