Nu bliver grundvandet kontrolleret for langt flere sprøjtemidler

Publiceret 22-08-2019

Grundvandet vil fremover blive undersøgt for 400 pesticider og nedbrydningsstoffer. I dag overvåges grundvandet kun for 40.

Allerede fra i år bliver grundvandet undersøgt for 10 gange flere stoffer end tidligere. 

En massescreening af cirka 350 nye pesticidstoffer, der ikke tidligere er målt for, sammen med de nuværende 41 pesticidstoffer på overvågningsprogrammet betyder, at grundvandet undersøges for næsten 400 forskellige pesticidstoffer.

- Man skal være tryg som dansker, når man drikker vandet fra sin vandhane. Der har været alt for mange eksempler i de seneste år på, at vi har fundet rester af sprøjtemidler i vores drikkevandsboringer. Derfor er det vigtigt, at vi nu får et mere finmasket net af undersøgelser af grundvandet, som tager langt flere stoffer med, og som giver os et billede af, hvordan vores grundvand har det, siger miljøminister Lea Wermelin.

Screeningen af de 350 pesticidstoffer er planlagt udført i 250 ud af de omtrent 1.000 overvågnings-boringer. Formålet med screeningen er at få et første billede af, om der er andre pesticidstoffer, der bør indgå i vandforsyningernes boringskontrol eller i det generelle overvågningsprogram. 

- Beskyttelsen af drikkevandet er en helt afgørende opgave for mig og regeringen. Derfor sætter vi nu gang i denne omfattende screening, og vi vil også gå i gang med en kortlægning af de generelle udfordringer, så vi kan sikre en bedre beskyttelse af drikkevandet. Vores drikkevand er unikt i forhold til resten af verden. Det har vi et særligt ansvar for at passe godt på – også til kommende generationer, siger Lea Wermelin.

Det forventes, at de endelige analyseresultater fra screeningen vil kunne offentliggøres i begyndelsen af 2020.

Screeningen er en del af tillægsaftalen til Pesticidstrategi 2017-2021 på anbefaling fra pesticidarbejdsgruppen under Vandpanelet.

Miljøministeren besøger i dag flere vandforsyninger og vandvirksomheder.

Pressen er velkommen - se programmet her.

Yderligere oplysninger:
Pressesekretær Jonatan Lykke-Olesen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 9359 7082, e-mail:Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email

Pressechef Kirsten Palmer
Tlf. 41 85 11 30 
Mail: Obfuscated Email