Presseinvitation: Miljøministeren får status på dansk drikkevand

Publiceret 20-08-2019

Torsdag tager miljøminister Lea Wermelin på besøg hos en række virksomheder og forsyninger, som sikrer rent drikkevand til danskerne hver dag. Pressen er velkommen hele dagen.

En hel dag med vand på programmet venter miljøministeren Lea Wermelin torsdag den 22. august.

Her besøger hun både virksomheder, som arbejder med rensning af drikkevand og reduktion af vandspild, og vandforsyninger, som sørger for godt rent drikkevand til danskernes haner. 

Miljøministeren starter hos Ledøje Vandværk, hvor der tidligere i år blev fundet chlorothalonil-amidsulfonsyre i drikkevandet i Ledøje, hvilket betød, at vandet ikke kunne drikkes i en periode. Herefter kører hun til Præstø, hvor hun besøger Insatech, der beskæftiger sig med rensning af drikkevand.

Senere tager hun til HOFOR i Valby og Brøndby for at høre om kontrol af drikkevandskvalitet og blødgøring af vand.

Næstsidste stop er virksomheden LEAKman i Herlev, der er et projekt, der skal demonstrere danske løsninger til at reducere tab af vand i drikkevandssystemet.  

Dagen slutter i Veksø, hvor HOFOR fremviser et beskyttelsesområde omkring en vandboring (BNBO).

Pressen er velkommen hele dagen.

 

Program:

8:15-9:00 Ledøje Vandværk - Ledøje

Rundvisning på Ledøje Vandværk. Vandværket er et mindre vandværk, hvor der tidligere på året blev fundet chlorothalonil-amidsulfonsyre i to af deres boringer.

Sted: Nybøllevej 8, 2765 Smørum. Parkering ved Porsebakken Plejecenter.

10:15-11:00 Insatech - Præstø

Præsentation af MUDP-projekt om rensning af drikkevandet for pesticider og klorerede opløsningsmidler.

Sted: Næstvedvej 73C, 4720 Præstø

12:30-13:50 HOFOR – Valby

Vandkvalitetschef Ann-Katrin Pedersen vil fortælle ministeren om kontrolprogrammet for overvågningen af kvaliteten af drikkevandet. Direktør Lars Therkildsen deltager også.

Sted: Parkstien 10, København SV

14:10-14:45 HOFOR – Brøndbyvester

Præsentation af et blødgøringsanlæg og de miljøgevinster blødgøring af vand giver forbrugerne.

Sted: Sydgårdsvej 25, Brøndby

15:10-15:30 LEAKman-projekt - Herlev

Præsentation af MUDP-projekt LEAKman ved HOFOR. Projektet, der går ud på at mindske vandspild, er et såkaldt fyrtårns MUDP-projekt der har modtaget over 40 mio. kr.

Sted: Ved Lyskær 3A, 2730 Herlev

16:05-16:40 Bjellekær kildeplads - Veksø

HOFOR vil vise og fortælle om Bjellekær Kildeplads, som er et BNBO-projekt. Ministeren vil få vist en drikkevandsboring, hvor hun vil få vist, hvilket areal omkring boringen, der er BNBO.

Sted: Bjellekærvej 3, 3670 Veksø

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Jonatan Lykke-Olesen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 9359 7082, e-mail:Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email