20 millioner kroner hvert år til mere urørt skov

Publiceret 05-12-2019

Regeringen vil have mere vild natur og afsætter nu 20 millioner kroner årligt til mere urørt skov i statens skove.

Urørt skov skaber gode levesteder for dyr og planter og gavner biodiversiteten. Som en del af finanslovsaftalen er regeringen enig med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om at prioritere udlæg af urørt skov på statslige arealer.

- Naturen er i krise. EU’s miljøagentur har i dag fremlagt en rapport, som siger, at Europa er langt fra at nå målene om at beskytte og bevare den europæiske natur, og at udviklingen går den forkerte vej. Tusindvis af dyre- og plantearter er i fare for at forsvinde helt herhjemme, og den tilbagegang i biodiversiteten skal vendes, siger miljøminister Lea Wermelin.

Et stort ønske
Urørt skov er skove, hvor offentligheden har fri adgang, men hvor man lader motorsaven ligge, så skovdriften ophører. Med finanslovsaftalen kommer der nu mere urørt skov i de statslige skove.

Den urørte skov er med til at bidrage til mere biodiversitet og bedre natur i Danmark. Med urørt skov bliver de døde træer liggende og bliver til levesteder for insekter og mosser, og det gavner biodiversiteten i skovene.

- Med årets finanslov tager vi nu et første skridt mod mere urørt skov. Vi giver vilde dyr og planter et helle, hvor de får mulighed for at udvikle sig på mere naturlige præmisser. Vi kommer til at stoppe motorsavene til skovdrift, så snart vi har besluttet, hvor de nye urørte skove skal ligge, siger miljøministeren.

Udlæg af urørt skov på statslige arealer kræver varig finansiering, idet staten mister indtægter, som blandt andet går til at finansiere naturpleje og friluftsliv, når der ikke længere kan drives skovdrift på arealet.

Regeringen og aftaleparterne bag finanslovsaftalen vil nu aftale nærmere, hvordan midlerne skal udmøntes.

Fakta:

  • Det samlede skovareal i Danmark udgør ca. 627.000 hektar, heraf ligger omkring 107.000 hektar på Miljø- og Fødevareministeriets arealer.
  • Der er udlagt og udpeget i alt 16.600 hektar urørt skov i Miljø- og Fødevareministeriets skove.
  • For 20 mio. kr. kan der udlægges ca. 8.000 ha ny urørt skov i statens skov, men midlerne kan også anvendes til at ændre på indfasningsperioden på henholdsvis ti og 50 år for de skove, som allerede er udpeget af den tidligere regering, så disse skove bliver udlagt hurtigere end oprindeligt planlagt.

Yderligere oplysninger:
Pressesekretær i Miljø- og Fødevareministeriet Ming Ou Lü, tlf. 2077 0459, email: Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email