Aftalen om forskningsreserven skal levere grøn omstilling

Publiceret 13-12-2019

Der blev sendt et klart signal, da regeringen og Folketinget blev enige om årets fordeling af forskningsreserven: Danmark trækker igen i den grønne førertrøje.

Med aftalen om fordelingen af forskningsreserven er der bl.a. fokus på at styrke miljø, natur, landbrug og biodiversiteten.

Aftalen understøtter dermed det vigtige arbejde med natur- og biodiversitetspakken, som regeringen netop har sat i gang. Ny forskning og udvikling på klimaområdet kommer også naturen til gavn, og derudover er det for første gang prioriteret at styrke forskning i, hvordan biodiversiteten i bred forstand styrkes. Det afspejler den biodiversitetskrise, som verden er midt i, og at regeringens høje ambitioner for naturen skal løftes på et fagligt solidt grundlag.

Ud over ny viden og ny teknologier, der understøtter de egentlige reduktioner i emissionen af drivhusgasser, fastlæggelse af kulstof i jorden samt udvikling af fødevarer med et lavere klimaaftryk, giver aftalen også mulighed for at prioritere et stigende behov for forskning i konsekvenserne af og tilpasning af landbruget til ændrede klimatiske betingelser, herunder tørke, hyppigere skybrud og nye skadedyr mv.

Udviklings- og demonstrationsprogrammerne, MUDP og GUDP får også et markant løft i 2020.  Denne prioritering afspejler regeringens konkrete ønske om, at Danmark fortsat skal være blandt de førende i verden, når det handler om at levere grønne teknologiske løsninger til et hastigt voksende globalt marked.

- Vi er et lille land, men med muligheden for at sætte store grønne aftryk. Derfor er det så vigtigt, at vi hæver barren for udviklingen af morgendagens grønne løsninger, som kan gøre en forskel både herhjemme og ude i verden. MUDP får et markant løft og det giver mulighed for at booste udviklingen af innovative miljøteknologiske projekter hos virksomhederne, siger miljøminister Lea Wermelin.

Aftalen om forskningsreserven medfører også yderligere 78 mio. kr. til Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), der støtter grønne og bæredygtige udviklingsprojekter inden for landbruget og fødevaresektoren. Det er bl.a. projekter om bioraffinering af græs og reducering af udledninger af metan fra kvæg. En pulje på 40 mio. kr. er øremærket til klimavirkemidler og klimatilpasning i landbruget, og derudover skal 38 mio. kr. gå til økologiforskning.

- Med aftalen om forskningsreserven tager vi et vigtigt skridt mod at indfri regeringens ambitiøse klimamål og den grønne omstilling af landbruget. GUDP kan gøre en reel forskel ved at støtte projekter, der ellers ikke kan gennemføres. Med GUDP tør virksomhederne tage en risiko og udvikle og afprøve nye bæredygtige løsninger, siger fødevareminister Mogens Jensen.

Yderligere oplysninger:
Pressesekretær Jacob Haaning Andersen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf. 21 19 27 50, e-mail: Obfuscated Email

 

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email