Bred opbakning til styrket beskyttelse af drikkevandet

Publiceret 05-12-2019

Det skal være slut med at bruge sprøjtemidler tæt på sårbare vandboringer. Ny lov er vedtaget med opbakning fra stort set hele Folketinget.

Folketinget har netop besluttet at gøre det obligatorisk for kommunerne at gennemgå de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Lovforslaget er blevet vedtaget med opbakning fra næsten alle partier i folketingssalen. Kun Nye Borgerlige stemmer ikke for.

Den nye lov betyder, at kommunerne skal vurdere, hvilken indsats til beskyttelse af drikkevandet der er brug for i hvert enkelt BNBO. Formålet er at undgå forurening af drikkevandet med sprøjtemidler.

- Jeg er rigtig glad for den her lov. Det er fuldstændigt naturligt for os danskere, at vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet. Og det skal det fortsat være, også for vores børn og børnebørn. Vi har noget af verdens bedste vand, og det skal vi trygt kunne drikke. I dag tager vi et vigtigt første skridt mod at fremtidssikre det danske drikkevand. Men det er kun begyndelsen, siger miljøminister Lea Wermelin.

Glæde over ny lov
Miljøministeren har også iværksat en kortlægning af udfordringerne i forhold til det danske grundvand. Og grundvandet bliver nu screenet for over 400 stoffer med mulighed for at supplere med flere stoffer senere, hvis det er nødvendigt.

- Det bekymrer mig dybt, når vi finder flere og flere rester af sprøjtemidler i vores grundvand. Vi skal beskytte vores følsomme drikkevandsressourcer bedre. Det gør vi blandt andet ved at begrænse sprøjtemidler nær vandboringer, siger Lea Wermelin.

Det er ikke bare i Folketinget, at der er bred opbakning til en styrket indsats:

Kommunerne spiller en nøglerolle i forhold til beskyttelsen af vores fælles drikkevand. Dette er et ansvar vi gerne tager på os – også for at medvirke til en god og tillidsfuld dialog med alle parter. Vi ser frem til løse den aktuelle opgave og foreslår efterfølgende udvidelse, hvor kommunerne får til opgave at beskytte sårbart grundvand uden for de boringsnære beskyttelsesområder, siger Jacob Bjerregaard (S), formand for KL’s Miljø- og Forsyningsudvalg.

- Vi er i DANVA glade for den nye lov og bakker op om ønsket om at beskytte vores drikkevand bedre. Vi er enige i, at det er et godt første skridt, men ser frem til at den kommende kortlægning af udfordringerne i forhold til det danske grundvand kan føre til flere initiativer til beskyttelse, også uden for de boringsnære beskyttelsesområder, siger direktør Carl-Emil Larsen fra DANVA.

- Danske Vandværker ser frem til, at kommunerne nu skal beskytte de områder, der ligger tæt på boringerne. Det er et vigtigt skridt i forhold til at beskytte vores drikkevand. Vi ønsker dog også, at der bliver set bredere på, hvordan vi kan beskytte drikkevandet dér, hvor grundvandet dannes. Her har kommunerne en stor opgave med at gennemføre deres indsatsplaner, siger Susan Münster, direktør i Danske Vandværker.

- Landbrug & Fødevarer er tilfredse med den vægt, der er lagt på frivillige tiltag frem for forbud. Det er positivt, men også kun ret og rimeligt, at der gives fuld erstatning for alle tab, udmålt individuelt til de enkelte landmænd, hvis det viser sig nødvendigt med indgreb, siger viceformand Thor Gunnar Kofoed fra Landbrug & Fødevarer.

Fakta:

  • Den vedtagne lov er en del af udmøntningen af tillægsaftalen til Pesticidstrategi 2017-21, der er indgået af S, V, DF, RV, SF, K og LA.
  • Med frivillige aftaler eller påbud kan kommunen sikre, at BNBO’er ikke bliver sprøjtet eller gødet. Fx kan arealerne omlægges til økologi, der kan etableres dyrkningsfrie områder eller laves skovrejsning.
  • 14 kommuner har stoppet eller planlagt at stoppe sprøjtning på 1.921 hektar nær vandboringer.
  • 10 kommuner har stoppet eller planlagt at stoppe for gødskning på 1.517 hektar nær vandboringer.
  • Der vil være overlap mellem ovenstående, da nogle BNBO’er både bliver friholdt for sprøjtemidler og gødskning.
  • Miljø- og Fødevareministeriet har nedsat en følgegruppe med deltagelse af erhvervet, brancheforeningerne og Kommunernes Landsforening (KL), der skal understøtte koordinering og samarbejde mellem landbruget, kommuner og vandselskaber.

Yderligere oplysninger:
Pressesekretær i Miljø- og Fødevareministeriet: Tania Glud Olesen, tlf. 24 21 62 40. e-mail: tanoleObfuscated Email 

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 

Pressechef Kirsten Palmer
Tlf. 41 85 11 30 
Mail: Obfuscated Email

Presserådgiver Lisa Ryge Ioannou
Tlf. 24 77 12 26
Mail: Obfuscated EmailObfuscated Email

Presserådgiver Malena Chandrasekaran
Tlf. 21 72 53 93
Mail: Obfuscated Email

Presserådgiver Michel Bloch Buch-Larsen (På barsel)
Tlf. 24 77 11 30
Mail: Obfuscated Email

Presserådgiver Niels Brandt Petersen 
Tlf. 20 18 95 68
Mail: Obfuscated Email

Kommunikationsrådgiver Anne Fønss Bach 
Tlf. 21 27 97 37 
Mail: Obfuscated EmailObfuscated Email