Kommuner får nu bedre mulighed for at udvikle arealer ved 111 havne

Publiceret 11-12-2019

Der er udsigt til mindre administration og flere muligheder ved 111 havne, hvor miljøminister Lea Wermelin nu ophæver strandbeskyttelsen. Det skal understøtte lokal udvikling over hele landet.

Nu bliver der bedre mulighed for at opføre en butik eller en restaurant på 111 arealer ved havne i hele landet, hvor strandbeskyttelsen bliver ophævet. Den har hidtil betydet, at arealerne som hovedregel ikke må bebygges inden for 300 meter fra stranden. De 111 arealer ligger i sammenhæng med bebyggelse og rummer ikke væsentlige naturværdier. Derfor ophæver miljøministeren strandbeskyttelsen helt 55 steder og delvist 56 steder. I alt havde 47 kommuner søgt om ophævelse ved 166 lokaliteter.

- Vi skal værne om vores naturlige, åbne kyster, men nogle steder kan vi godt åbne op for mere lokal udvikling uden at gå på kompromis med det. Jeg ser ingen grund til at stå i vejen for udvikling på mindre arealer, som eksempelvis ligger indeklemt mellem en havn og en by, og hvor det ikke går ud over naturværdier. Nu kan kommunerne bedre skabe mere levende havnemiljøer med flere tilbud til turister og muligheder for erhvervslivet, siger miljøminister Lea Wermelin.  

Muligheden for at søge om ophævelse af strandbeskyttelsen blev besluttet i aftalen om ”Danmark i bedre balance” fra 2016 for at fremme vækst og udvikling for kommuner, borgere og virksomheder. Aftalen blev indgået af Socialdemokraterne, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti. Liberal Alliance har senere tilsluttet sig aftalen.

 

Mulighed for nyt vandrerhjem 
Køge Kommune er én af de kommuner, som får ophævet strandbeskyttelsen.  Kommunen kan dermed gå videre med sine planer om at skabe flere muligheder ved Køge Marina. 

- Vi er nu et stort skridt nærmere at kunne få realiseret nogle af de ting, vi har på tegnebrættet ved Køge Marina. Blandt andet vil vi gerne gøre det muligt for turister at overnatte på et nyt vandrerhjem på marinaen. Det skal være med til at skabe mere liv og udvikling ved marinaen, siger borgmester Marie Stærke fra Køge Kommune.

De 47 kommuner, som har søgt om at få ophævet strandbeskyttelsen, har fået svar på deres ansøgning i dag. Ændringerne træder i kraft samtidig.

 

Fakta:
-    I juni 2016 indgik Socialdemokraterne, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti aftalen om ”Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet.”. Se aftalen: mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Publikationer/Et_Danmark_i_bedre_balance____Juni_2016.pdf
-    I juni 2017 blev naturbeskyttelsesloven ændret, hvilket gav miljøministeren mulighed for – én gang for alle - at ophæve strandbeskyttelsen på havne og på nærmere bestemte bynære arealer ved havne efter ansøgning fra kommunerne. 
-    Læs mere om strandbeskyttelse https://kyst.dk/strand-og-klit/strandbeskyttelse/  

Se liste over de kommuner og havne, som har fået ja, delvist ja og nej til at få ophævet strandbeskyttelse. 

Se kort over, hvor der er givet ja, delvist ja og nej.

 

Yderligere oplysninger:
Presserådgiver Ming Ou Lü, tlf. 20 77 04 59, e-mail: Obfuscated Email  

Områdechef Hans Erik Cutoi-Toft, Kystdirektoratet, tlf.: 25 41 97 61, e-mail: Obfuscated Email 

Kommunikationsrådgiver Patrick Boje Jensen, Køge Kommune, tlf. 20 16 35 49, e-mail: Obfuscated Email 
 

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email