Miljøministeren presser på for et grønnere EU

Publiceret 18-12-2019

Miljøminister Lea Wermelin tager til rådsmøde i Bruxelles, hvor det grønne arbejdsprogram for den nye Kommission er på dagsordenen.

Europa er ikke på et bæredygtigt spor. Der er brug for en hurtig og omfattende grøn omstilling i de kommende år i Europa, hvis Europa skal nå målene i Paris-aftalen og det globale mål om at stoppe tilbagegangen for den biologiske mangfoldighed. Det er det dystre budskab, som kommer til at fylde på rådsmødet mellem EU’s miljøministre i Bruxelles den 19. december. 

På rådsmødet præsenterer det europæiske miljøagentur en ny stor rapport om miljøets tilstand i Europa for de europæiske miljøministre, og rapporten viser, at der skal handling fra de europæiske lande, hvis vi skal vende den negative udvikling for miljøet og naturen.

- Europa står ved en skillevej – og for mig at se er der kun én vej, vi kan vælge, hvis der skal være en fornuftig fremtid for kommende generationer. Vi har brug for handling, derfor skal rådsmødet bruges til at presse på for en mere grøn retning for EU med en ny Kommission, siger miljøminister Lea Wermelin.

Kommissionen lancerede den 11. december 2019 den europæiske grønne aftale, som sætter rammen for de kommende års miljø- og klimapolitik i Europa. På rådsmødet vil Kommissionen præsentere aftalen og tidsplanen for de kommende initiativer til en omfattende grøn omstilling af Europa. 
 
- Jeg vil sammen med andre progressive lande presse på for at holde Kommissionen fast på de grønne løfter – fortsætte samarbejdet med de mest grønne lande for bæredygtig brug af kemikalier og plastik, for et mere ambitiøst klimamål i EU og for et EU, der går forrest for nye globale naturmål næste år, siger miljøministeren.

Kommissionen kommer til at fremlægge en række nye forslag inden for de kommende måneder, herunder en klimalov for EU med et mål om nuludledning af drivhusgasser i 2050, en biodiversitetsstrategi med forslag til bindende mål for 2030, en ny stor indsats for bæredygtige kemikalier, samt en ny strategi for cirkulær økonomi med reduktion af blandt andet plastikforureningen.


Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Ming Ou Lü – mobil: +45 2077 0459, e-mail: Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email