Ny strategi for MUDP sætter skub i grøn omstilling

Publiceret 16-12-2019

Med ophæng i FN’s Verdensmål sigter en ny strategi for Miljøteknologisk Demonstrations- og Udviklingsprogram (MUDP) mod at stoppe tilbagegangen i biodiversiteten, bremse den globale opvarmning og beskytte miljøet og menneskers sundhed.

Styrket biodiversitet, mindre partikelforurening fra biler og brændeovne, mere genbrug af produkter, materialer og affald, opsporing og rensning af pesticider i grundvand, mere sikre bygninger og infrastruktur, der kan modstå oversvømmelser og en vandsektor der er klima- og energineutral. Dette er blot et udpluk af de resultater, som fremtidens MUDP-projekter skal levere efter den nye MUDP strategi for 2020-2023. 

MUDP-strategien indeholder en vision om, at danske virksomheder fortsat skal være blandt de bedste i verden til at udvikle, kommercialisere og bruge fremtidens miljøteknologiske løsninger på de udfordringer, der er på klima- og miljøområdet. MUDP giver nemlig virksomhederne mulighed for at udvikle, afprøve og demonstrere fremtidens miljø- og klimaløsninger.

- Hvis vi skal nå regeringens ambitiøse målsætninger for vores klima og natur, skal vi have alle med og alle redskaber i brug. MUDP kan for eksempel spille en vigtig rolle i at vende naturkrisen. Miljøteknologiske løsninger kan begrænse spredning af invasive arter, mindske brugen af kemisk bekæmpelse og sikre bedre overvågning af naturen. Derfor er den nye strategi godt nyt, siger miljøminister Lea Wermelin.

- Danmark er i verdensklasse, når det handler om at udvikle grøn teknologi. Og MUDP er et vigtigt værktøj til at omsætte ord til handling i de kommende år, siger miljøminister Lea Wermelin.

MUDP-strategien sætter fokus på national forankring og understreger, at danske virksomheder får støtte til at udvikle deres løsninger i samspil med et stærkt dansk miljøforskningsmiljø. Dette er med til at sikre en viden- og innovationsbaseret dansk miljøindsats.

- Vi glæder os i bestyrelsen til, sammen med virksomheder, forskere og andre gode kræfter, at hjælpe Danmark i front for den grønne omstilling. Med den nye 4-årige strategi og årets aftale om forskningsreserven har vi et rigtig godt udgangspunkt. Vi skal udvikle bedre løsninger, som kan sikre renere luft, rent vand og bringe os nærmere en cirkulær økonomi, som er en del af svaret, når vi skal stoppe krisen for klima og biodiversitet. Og selvfølgelig kan det også blive en god forretning for danske virksomheder. Det kan næsten kun gå for langsomt, men vi er klar, siger formand for MUDP’s bestyrelse, Malou Aamund.

134 mio. kroner i 2020
I forbindelse med aftalen om fordeling af forskningsreserven for 2020 blev der afsat ekstra penge til MUDP i 2020. I 2020 råder MUDP over 134 mio. kroner.

Fakta om MUDP 
-    Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (MUDP) er et program under Miljø- og Fødevareministeriet, der støtter udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi. 
-    Siden 2015 har MUDP haft en selvstændig bestyrelse. Indsatsen har primært fokus på fremme af miljøteknologi inden for områder som vand og klimatilpasning, affald og ressourceeffektivitet, luft og støj, kemikalier, forurenende virksomheder samt bæredygtigt byggeri.
-    Fra 2008 til 2019 har MUDP støttet godt 530 miljøteknologiprojekter.
-    For hver krone, MUDP gav i tilskud i 2018, investerer virksomhederne i gennemsnit selv godt 1,5 kr.

Yderligere oplysninger:
Pressesekretær Jacob Haaning Andersen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf. 21 19 27 50, e-mail: Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email