Nye tiltag gør kontrollen med minivådområder mere fleksibel

Publiceret 05-12-2019

Fødevareminister Mogens Jensen er klar med en række tiltag, som skal sikre en mere smidig kontrol med minivådområder. Der indføres blandt andet en gradueret sanktionering, så landmænd ikke mister hele tilskuddet ved fejl, der ikke har betydning for effekten.

Usikkerhedsmargin for dybdemålingerne, mulighed for selv at indsende dokumentation for dimensioner og en gradueret sanktionering. Det er blandt de tiltag, som skal gøre kontrollen med minivådområder mere fleksibel.

- Vi skal sikre, at minivådområder har en miljøeffekt, men landmænd skal ikke være bange for ikke at få deres penge, når de leverer et vigtigt arbejde for at nå de mål, som vi har sat politisk. Derfor gør jeg kontrollen mere fleksibel – uden at det går ud over effekten, siger fødevareminister Mogens Jensen.  

Den nye kontrol kommer efter, at de første erfaringer med kontrollen af minivådområder fra 2018-runden viste en række uhensigtsmæssigheder, og blandt andet gjorde det svært for landmanden at rette op på små fejl i minivådområdet.

- Der skal være fornuft i de regler, som vi stiller op. Et minivådområde kan godt opsamle en masse kvælstof, selvom man f.eks. ikke kan gå hele vejen rundt om det. Med de nye tiltag bliver det vigtigste, at området har en miljøeffekt. Vi er afhængige af, at landmændene vil anlægge minivådområder. Jeg håber, at de nye tiltag kan berolige landmænd og få dem til at ansøge, når vi åbner for en ny runde i foråret, siger Mogens Jensen.

Den nye kontrol gælder fra 2020, men principperne kommer også til at gælde for de minivådområder fra 2018 og 2019, der endnu ikke er kontrolleret.  

Fakta: Her er de nye tiltag
- Der indføres en usikkerhedsmargin på de dybdemålinger, som minivådområdet skal overholde. Usikkerhed på kontrollens måleudstyr skal ikke ligge ansøgerne til last.

- Der arbejdes på, at landmænd selv kan indsende målinger og fotodokumentation for minivådområdets dimensioner før, der ledes vand ind i anlægget. Landbrugsstyrelsen laver ud fra de indsendte data en administrativ kontrol af anlægget, som følges op af en fysisk afsyning, hvis primære formål er at konstatere, at anlægget er etableret og vurderes at stemme overens med den indsendte dokumentation.

- Der arbejdes på at indføre en gradueret sanktionering, så en landmænd ved ikke-væsentlige fejl ikke mister hele tilskuddet, men blot får et nedslag. Væsentlige fejl, hvor minivådområdet ikke giver den nødvendige miljøeffekt, medfører fortsat fuldt bortfald.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Bjarke Kamstrup, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 24 52 69 56, e-mail: Obfuscated Email.

Kontakt Landbrugsstyrelsens pressevagt på tlf. 41 89 25 07 eller Obfuscated Email.

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email