To milliarder kroner til at sænke landbrugets CO2-udledning og skabe mere natur

Publiceret 04-12-2019

Midler til bl.a. udtagning af landbrugsjorder baner vej for indsatser på landbrugsjorder, som skal sænke udledning af klimagasser. F.eks. kan mange flere lavbundsjorder tages ud af drift og erstattes med natur. Det sikrer ny finanslovsaftale.

Nogle af Danmarks lavtliggende marker med stort udslip af klimagasser skal ikke længere dyrkes, men i stedet skal vandstanden hæves og overlades til naturen, så de kan blive hjemsted for vilde dyr og planter.

Regeringen har indgået en finanslovsaftale med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om at afsætte i alt to milliarder kroner frem mod 2030 til udtagning af landbrugsjorder m.v., som bl.a. skal finansiere, at kulstofrig landbrugsjord tages ud af drift og i stedet understøtter natur-, vandmiljø- og klimaformål.

- Nu kan vi stoppe landbrugsdrift på nogle af de jorder, som udleder store mængder klimagasser, og i stedet bruge jorden til gavn for natur og miljø – og ikke mindst får vi sænket CO2-udledningen. Det er samtidig et tiltag, både landbruget og Danmarks Naturfredningsforening har efterspurgt, så det giver rigtig god mening at give en mulighed for at få taget disse jorder ud af drift og få gjort dem våde igen, siger fødevareminister Mogens Jensen.

Store klimaambitioner
Der afsættes 200 millioner kroner årligt i 10 år (2020-2029) til udtagning af landbrugsjorder m.v.

- Udtagning af mange flere lavbundsjorder vil sænke landbrugets drivhusgasudledning, og er et vigtigt skridt i vores samlede målsætning om at nå 70 procent i 2030. Vi har store ambitioner for klimaet, og det har vi også for vores natur og miljø. Med de nye midler til udtagning har vi gode muligheder for synergi mellem indsatserne, så vi både hjælper klima, biodiversitet og vandmiljø på samme tid, siger miljøminister Lea Wermelin.

Yderligere oplysninger:
Pressechef i Miljø- og Fødevareministeriet Bjarke Kamstrup, tlf. 2452 6956, email: Obfuscated Email

 

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 

Pressechef Kirsten Palmer
Tlf. 41 85 11 30 
Mail: Obfuscated Email

Presserådgiver Lisa Ryge Ioannou
Tlf. 24 77 12 26
Mail: Obfuscated EmailObfuscated Email

Presserådgiver Malena Chandrasekaran
Tlf. 21 72 53 93
Mail: Obfuscated Email

Presserådgiver Michel Bloch Buch-Larsen (På barsel)
Tlf. 24 77 11 30
Mail: Obfuscated Email

Presserådgiver Niels Brandt Petersen 
Tlf. 20 18 95 68
Mail: Obfuscated Email

Kommunikationsrådgiver Anne Fønss Bach 
Tlf. 21 27 97 37 
Mail: Obfuscated EmailObfuscated Email