Nu fastsættes krav til ældre tunge køretøjer i miljøzonerne

Publiceret 09-07-2019

Nye krav til tunge køretøjer og varebiler i miljøzonerne er i dag blevet offentliggjort og sendt i høring. Miljøminister Lea Wermelin varsler flere tiltag for at begrænse luftforurening i byerne.

1. juli næste år har ældre lastbiler, busser og varebiler ikke længere adgang i København, Aarhus, Aalborg, Odense og Frederiksberg med mindre de har et partikelfilter.

I dag er udkast til bekendtgørelse om partikelfiltre sendt i høring, så ejere af de omfattede køretøjer får rimelig tid til at indrette sig på de tekniske krav.

Det var et bredt flertal i Folketinget, som 7. maj vedtog en lov om at skærpe miljøzonekravene til tunge køretøjer og varebiler. Miljøminister Lea Wermelin vil dog se på yderligere tiltag, der kan gøre luften renere i de danske byer.

- Vi skal have ren luft i vores byer, og der skal mere til end kravene til tunge køretøjer og varebiler i miljøzoner. Efter sommeren vil jeg se nærmere på, hvordan vi kan tage nye skridt i bekæmpelsen af luftforurening. Alt for mange danskere dør for tidligt eller bliver syge af luftforurening. Derfor skal vi gøre mere for at sikre renere luft. Det vil jeg prioritere højt, siger miljøminister Lea Wermelin. 

Kommunerne i København, Aarhus, Aalborg, Odense og Frederiksberg er omfattet af miljøzonerne, og de har alle valgt at indføre de skærpede krav, som gælder fra 1. juli 2020. 

Bekendtgørelsen udspecificerer hvilke typer filtre, som skal eftermonteres på køretøjerne, hvis man forsat ønsker at køre i miljøzonerne i et ældre køretøj. 

Læs udkast til bekendtgørelsen. 

Yderligere oplysninger:
Pressesekretær Jonatan Lykke-Olesen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 9359 7082, e-mail:Obfuscated Email 

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email