Presseinvitation: Miljøminister sætter strandtudser ud på Kalvebod Fælled

Publiceret 04-07-2019

20 nye vandhuller står klar til 900 små strandtudser. Miljøminister Lea Wermelin slipper de første 100 ud i morgen på Kalvebod Fælled. Håbet er, at den truede art igen vil begynde at yngle på strandengene ved København.

Den truede strandtudse forsvandt fra naturområdet i begyndelsen af 00’erne især på grund af tilgroning . Nu vender strandtudserne tilbage til Kalvebod Fælled, efter at Naturstyrelsen har fjernet krat og skabt nye levesteder for arten. 

I alt står 20 nye paddedamme klar til 900 små et-årige tudser, der skal sættes ud i år. Miljøministeren slipper de første 100 fri i morgen.

Tid og sted:
Kalvebod Fælled, fredag den 5. juli, kl. 11-11.30
Pressen kan få adgang til parkering nær udsætningsstedet. Nærmeste adresse er Naturcenter Amager, Granatvej 5, 2770 Kastrup, hvorfra der vil være vejvisning.

Yderligere oplysninger:
Pressesekretær Rune Gleerup, Miljø- og Fødevareministeriet,  tlf. 91 33 47 66, e-mail: Obfuscated Email
For vejvisning: Skovløber Christian Hagedorn, Naturstyrelsen, tlf. 2373 0255

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email